Vertalingsregels

OPGELET!

MACHINEVERTALINGEN ZIJN NIET TOEGESTAAN EN WORDEN GEWIST!

Basisvertaalregels

Geen machinevertalingen met Google of iets dergelijks! Het resultaat is altijdtekort.

En hoe dan?

 • Lees paragraaf voor paragraaf, begrijp, herschrijf in uw eigen woorden in het Nederlands.
 • Vertalingen per zin moeten worden vermeden, omdat ze vaak een onbevredigende grammatica hebben omdat ze onbewust hun toevlucht nemen tot woord-voor-woord vertaling.

Dit duurt langer en je krijgt niet in korte tijd tientallen SCP's vertaald, maar het doel van een site als deze moet niet zijn om zoveel mogelijk SCP's te vertalen, maar geselecteerde SCP's zo goed mogelijk. Kwaliteit vóór kwantiteit.

De volgende regels zijn ook van toepassing:

 • Voorafgaand aan een vertaling moet worden gecontroleerd of de auteur speciale specificaties voor vertaling en gebruik van bestanden heeft gemaakt, meestal op de discussiepagina. Deze moeten in acht worden genomen!
 • Verder moet je in de vertaalprioriteiten controleren of een andere auteur al bezig is met de vertaling, en of de hulp nodig heeft/wenst.
 • alle vertalingen gaan vergezeld van vertaalde en de oorspronkelijke taal (behalve Engels) tot taggen. Vertaal alle tags van het origineel, zie Tag Richtlijn, die ook vertalingen van alle gangbare tags bevat. Ook de dag o (= niet gecontroleerd) moet worden geplaatst als de vertaling nog niet door een lid van het team in een tweede beoordeling is gecontroleerd.
 • Technische termen moeten direct vertaald worden.
 • Verderop op deze pagina staan enkele basistermen die //altijd // moeten worden vertaald.
 • U moet proberen om de manier te imiteren zoals het origineel is bedrukt. Het kan zijn gebruikt door de oorspronkelijke auteur als een stilistisch apparaat, en hoort natuurlijk ook thuis in de vertaling.
 • De Discussiepagina van een vertaling moet linken naar het origineel, de oorspronkelijke auteur(s) en auteursrechthebbende(n) van de bestanden en eventuele copyright informatie. Deze lijst bevat alle relevante auteurs voor elk artikel. Als een artikel niet in de lijst voorkomt, noem dan de eerste in de geschiedenis van het artikel. Dergelijke links en informatie moeten echter niet in de vertaling of in het document zelf worden gevonden!
 • De rechtse houder van de afbeelding uit SCP-1177 staat geen gebruik toe! Als iemand dit SCP zou moeten vertalen, doe dan alstublieft zonder de foto.

Welches SCP übersetzen?
Grundsätzlich gibt es keine vorgegebene Reihenfolge. Ein Hinweis sind aber die Übersetzungsprioritäten und die Roadmap.

Vertalingen van andere uitlopers van de Stichting zijn niet alleen toegestaan, maar uitdrukkelijk gewenst.

Licentie

Veel van wat op het internet wordt gepost, heeft een licentie die bepaalt hoe content wordt behandeld. Onze wiki staat, net als de meeste andere SCP-wiki's, onder licentie CC BY-SA 3.0. Sommige andere wiki's en sites hebben mogelijk een andere licentie. De CC BY-SA-licenties worden overgenomen, wat betekent dat elke vertaling en afgeleide dezelfde licentie heeft als het origineel of een nieuwere versie ervan (zoals CC BY-SA 4.0).

 • Vertalingen van artikelen die niet zijn gepubliceerd onder CC BY-SA 3.0, moeten de licentie aangeven onderaan het artikel en op de discussiepagina! Dit is vervelend maar essentieel.

De volgende code moet aan het einde van een artikel worden toegevoegd om de juiste licentie onder aan het artikel in te voegen. Zorg ervoor dat het // exact dezelfde licentie is, inclusief het versienummer! (Gebruik slechts één van de regels)

[[include component:cc-by-sa-4-0]]

Basisbegrippen

Dit zijn termen die steeds weer voorkomen. Het gebruik van deze vertalingen is bindend (en een indicatie of u deze regels hebt gelezen;))

Item # = Objectnr.
Object class = Objectklasse
Special Containment Procedures = Speciale Veiligheidsmaatregelen. De mop is hoe dan ook verloren met de vertaling.
Description = Beschrijving
Addendum = Bijlage of Addendum, wat het meest geschikt is.
Safe = Veilig
Neutralized = Geneutraliseerd
[Data expunged] = [Data Verwijderd]
[Redacted] = [Gecensureerd]
Site = Garnizoen
Containment = Inperking - moet, indien mogelijk, worden vervangen door een geschikte vervanger zoals ("SCP-173 in zijn cel")
Containment Chamber = Insluitingskamer
Amnestic = Amnestic (Plural: ?; Verb: ?)

Juiste namen en termen die tijdens het project worden gebruikt, zijn niet vertaald. Dit zijn bijvoorbeeld: "SCP-Foundation1", "Secure. Contain. Protect" en "█"

ooo