Referentielijst

Dit document bevat alle verwijzingen naar Garnizoen, MTF's en Personen. Aan de ene kant om verwarring en meerdere namen te vermijden, aan de andere kant om ze in verschillende artikelen te kunnen gebruiken.

De Reference-Kolom bevat elke vermelding van het item. De kolom Gebruik geeft aan of en, zo ja, waarvoor het item kan worden gebruikt. Vraag in twijfel de auteur.

Als informatie moet worden weggelaten, voer dan - in. Als Foundation-informatie niet bekend is, schrijft n/a, als u het niet weet, ?.

Lijst met locaties

Garnizoen Locatie Referentie Auteur Gebruik
NL1 "Master Garnizoen" n/a Garnizoen Einer von Rabe Alleen referentie
NL4 n/a Garnizoen Einer von Rabe Ja

Lijst van MTF's

MTF Roepnaam/Bijnaam Basie Opdracht Referentie Status Auteur Gebruik
NL4-J Jerom "Kunstkritiek” n/a Om anomalieën geassocieerd met popcultuur, b.v. stripverhalen SCP-020-NL Actief Einer von Rabe Ja
NL9-L Lucas "Censuurbureau" n/a Censuur van artikelen in de media met betrekking tot anomalieën SCP-085-NL Actief ThePaperMask Ja

Lijst met personen

Wetenschappelijk en technisch personeel

Naam Klasse/Niveau Locatie Activiteit Referentie Status Auteur Gebruik
Dr. van Zwart B/3 n/a ? ? Actief Einer von Rabe Ja
Dr. Wafelijzer A/4 n/a Joker Dingen, die u gewoon niet doet ... Kwikmiddel Einer von Rabe Ja, natuurlijk
Dr. Antiekorix A/3 n/a Etnologie en Antropologie n/a Actif Einer von Rabe Ja
- - - - - - - -
- - - - - - - -

Beveiligingspersoneel en MTF-Leden

Naam Klasse/Niveau Locatie Activiteit Referentie Status Auteur Gebruik
- - - - - - - -

Andere Personeel

Naam Klasse/Niveau Locatie Activiteit Referentie Status Auteur Gebruik
- - - - - - - -

Andere referenties

Naam Beschrijving Referentie Auteur Gebruik
- - - - -